artillery fire

artillery fire
artilerijos šaudymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminės artilerijos ugnies leidimas į taikinius. Artilerija šaudo iš uždarųjų ugnies pozicijų arba tiesioginiu taikymu iš atvirųjų ugnies pozicijų. Artilerijos šaudymas skiriamas pagal trajektorijos pobūdį – iškilusis, lėkštasis ir mortyrinis; pagal taikymo į taikinį pobūdį – tiesioginis (iš atvirųjų ugnies pozicijų), pusiau tiesioginis (iš pusiau uždarų ugnies pozicijų), netiesioginis (iš uždarųjų ugnies pozicijų); pagal šaudymo uždavinį – kaunamasis, ardomasis, šviečiamasis, dūmijamasis ir kt.; pagal sviedinio sprogimo pobūdį – smūginis, rikošetinis, nuotolinis; pagal taikinio pobūdį – šaudymas į šarvuotus, dalinai šarvuotus ir nešarvuotus, matomus ir nematomus, judančius ir nejudančius, planinius ir neplaninius ir kt. taikinius, su dideliu poslinkiu, tiesiojo šūvio nuotoliu ir pan.; pagal ugnies uždavinio atlikimo būdą – šaudymas pagal ugnies lentelę, pagal iš anksto nustatytas nuostatas, keliomis taikiklio nuostatomis. Dar gali būti netikslus ir kt. šaudymas. atitikmenys: angl. artillery fire; artillery firing; gun fire; gunnery rus. стрельба артиллерии ryšiai: dar žiūrėkkranto artilerijos šaudymas dar žiūrėklaivų artilerijos šaudymas dar žiūrėkzenitinės artilerijos šaudymas

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • artillery fire — index barrage Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • artillery fire — artilerijos ugnis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerijos šaudymas į taikinius; turi būti veiksminga, laiku paleista, tiksli, netikėta. Artilerija šaudo iš uždarųjų ugnies pozicijų ir tiesioginiu taikymu pavieniais pabūklais, būriais,… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery fire missions — artilerijos ugnies uždaviniai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Priešo naikinimo arba savo pajėgų kovinės paramos uždaviniai, atliekami artilerijos ugnimi (šaudant). Artilerijos ugnies uždaviniai yra šie: ↑taikinio naikinimas, ↑taikinio… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery fire capabilities — artilerijos ugnies galimybės statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnies uždaviniai, kuriuos gali atlikti tam tikros sudėties artilerija konkrečioje kovos situacijoje. Artilerijos ugnies galimybės nustatomos iš anksto ir jomis vadovaujamasi… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery fire adjustment — artilerijos ugnies koregavimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogimų nuokrypių nuo taikinio nustatymas, nuotolio ir krypties korektūrų skaičiavimas, šaudymo nuostatų tikslinimas. Sprogimų nuokrypiai nuo taikinio nustatomi tolimačiu, pagal… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery fire plan — artilerijos ugnies planas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Dokumentas, kuriame apibūdinami taikiniai ir nurodomi šaudymo duomenys, laikas ir seka. Šaudymo pradžia gali būti nurodyta iš anksto, pagal pareikalavimą ar atsitikus tam tikram… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery fire control — artilerijos ugnies valdymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tikslingas artilerijos vienetų vadų ir štabų vadovavimas vienetams, kai jie rengia ir atlieka ugnies uždavinius. Artilerijos ugnies valdymą sudaro: ugnies uždavinių gavimas (taikinių …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery fire area illumination — artilerijos šaudymo zonos apšvietimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis ↑Apšvietimas, naudojamas artilerijai šaudant naktį. Artilerijos šaudymo zonos apšvietimas naudojamas artilerijos taikiniams žvalgyti, įsišaudyti į taikinius, kaunamajai… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artillery fire plan table — artilerijos ugnies planas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Planuotų taikinių apibūdinimas nurodant šaudymo duomenis. Nustatyti taikiniai apšaudomi pagal tikslų šaudymo laiko grafiką. Pradinis laikas gali būti pagal pareikalavimą, sutartas iš… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • artillery fire — noun fire delivered by artillery (Freq. 1) • Syn: ↑cannon fire • Hypernyms: ↑fire, ↑firing • Hyponyms: ↑cannonade, ↑drumfire, ↑ …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”